وظايف رسانهبرخي از وظايف رسانه:  

حق جویی و حق گویی  

انتقاد دلسوزانه

صلای صدق 

 رعايت مرزهای امیدواری و نگرانی ها 

تقویت تعهد دینی 

توجه به دردها و نیازهای مردم 

پاسداری از اخوت اسلامی 

 رعايت حد و مرز سرگرمی  

        نيگنان آواي آشنا صداي مردم رنج كشيده و محروم منطقه نيگنان

منبع اصلی مطلب : نیگنان آوای آشنا
برچسب ها : وظايف رسانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : وظايف رسانه